یاد من باش اگه خوابی اگه بیدار یاد من باش

به همین بهانه یک شب  حتی یک بار یاد من باش

 

یاد من باش اگه دنیا با تو مهربون نمی شه

مث عکسای من و تو زندگی  جوون نمی شه

 

یاد من باش اگه سنگم ،اگه خاکم ،اگه رودم

برا تو خاطره گفتم واسه تو خاطره بودم

 

اگه بارون و بیابون منُ گم کرده تو چشماش

گاهی وقتا مهربون شو ،گاهی وقتا یاد من باش

  

ساده بود اما برا من که یه دلشکسته بودم

مث طوفان روز رفتن کوله بارُ بسته بودم

 

یه روز از تو جون گرفتم ،یه روز از تو دل بریدم

از همه دنیا گذشتم ،به همه دنیا رسیدم

 

ساده بود اما تو جاده دست و پامُ جا گذاشتم

شب دل بریدن از خود ، همه رُ تنها گذاشتم

 

دریا دلواپس من شد ،منُ دید به گریه افتاد

منُ بشناس اگه بارون ردپامُ برده از یاد

 

یاد من باش ،یه پلاکم ،یه نشونه زیر خاکم

مثِ لاله ها غریبم ، مث عاشقا هلاکم

 

اگه بارون و بیابون منُ گم کرده تو چشماش

گاهی وقتا مهربون شو ،گاهی وقتا یاد من باش

 

عبدالجبار کاکایی