با مردم بیگانه

 


با مردم بیگانه

 

طبعم شده دیوانه     در گفتن افسانه
چون ادم بیگانه     از منزل و کاشانه

باز این دل سوداییم اغاز فسون کرد
مجنون صفتم  روی به وادی جنون کرد
چون شرح دهم دل به من غم زده چون کرد
رازی که نهان داشتم از پرده برون کرد

با مردم بیگانه

عمریست که گمگشته  وادی فراقم
صبر از دل و جان رفته و طاقت شده طاقم
گه سوی حجاز اورد و گاه عراقم
گه جانب مسجد دهد ان شوق سراغم

گاهی سوی بتخانه

چون پیر مغان دید که مستسفی ابم
بنمود پیاپی دو سه پیمانه شرابم
تا حشر خراب از اثر باده نابم
نبود به کسی حال سوالات جوابم

جز با من و میخانه

چون از اثر باده شدم  بی خود و مدهوش
زد مهر سکوتم به لب و گفت که خاموش
گردید سراپای وجودم همه چون گوش
حرف دو جهان از نظرم گشت فراموش

چون بد همه افسانه

ماییم خراباتی و صوفی و قلندر
کم بنده ی درگاه شهنشاه فلک فر
نی چون دگران یک زن و هفتاد و دو شوهر
سلطان سلوکیم و گدای در حیدر

رندانه و مردانه

 

شاعر محمد فانی

/ 25 نظر / 40 بازدید
نمایش نظرات قبلی
فرزاد

دوستي بيش از اندازه همانند دشمني ترسناك است

فرزاد

چنان باش كه بتواني به هر كس بگوئي مثل من رفتار كن

فرزاد

اگر هدف روح ما يك پارچه شدن باشد ، پيوسته شرايطي را فرا مي خوانيم كه براي دستيابي به اين ويژگي بدان نياز داريم. هرچه بخشهاي بيشتري از وجود خود را پذيرا و مالك شويم ، افراد سالمتر و مناسب تري در زندگي ما پديدار مي گردن

فرزاد

سي شعاع به سوي ميله چرخ تقرب مي جويند اما تهي ميان آنهاست كه ارابه را به حركت در مي آورد كوزه هاي سفالي را با گل مي سازند اما تهي درون آنهاست كه كاربردشان را تعيين مي كند خانه، در و پنجره هاي بسيار دارد اما تهي دورن آن است كه سكونت را ممكن مي سازد وجود امكانات بسيار مي دهد اما از طريق نه- وجود است كه از آنها استفاده مي توان كرد.

فرزاد

شخص فقط مي تواند آن جنبه هايي را در ديگران بپذيرند كه در خود مي پذيرد» براي پذيرش آن حالت از خودتان كه قبلا آن را طرد كرديد ، بايد رحم و عطوفت و درك داشته باشيد. بايد داراي حس همدردي و همدلي باشيد تا بتوانيد بپذيريد كه انسان هستيد و تمامي جنبه هاي بشر را چه خوب و چه بد در خود داريد. هنگامي كه دلتان را به روي خودتان بگشاييد متوجه خواهيد شد كه باهمه چيز و همه كس همدرد و همدل هستید

فرزاد

بخاطر بسپاريم كه تنها راه تامين خوشبختي اين نيست كه متوقع حقشناسي از ديگران باشيم بلكه خوبيهائيكه به آنها مي كنيم بايد فقط بمنظور تامين مسرت باطن خودمان باشد .

بهرام

سلام دوست خوبم از حضورت ممنون حق باشماست موفق باشيد بهرام [گل][گل][گل]

بهرام

سلام مثل اينكه وبلاگتان درست شده از حضرت ممنون بهرام [گل][گل][گل]

بهرام

سلام از حضورت ممنون كاملا درست است بهرام [گل][گل][گل]

بهرام

سلام از حضورت ممنون بهرام [گل][گل][گل]